بومی‌سازی چگونگی رسیدن ما به یک جامعهٔ جهانی است.

برای اینکه Tor برای همه کار کند، باید به زبان همه صحبت کند. تیم ترجمهٔ داوطلبانهٔ ما سخت در تلاش است تا این را به واقعیت تبدیل کند، و ما همواره به کمک بیشتر نیاز داریم. اولویت‌های کنونی ما در ترجمه شامل ترجمهٔ مرورگر Tor، مستندات مرورگر Tor و وبسایت پروژهٔ Tor است، ولی اسنادِ بسیار دیگری هم هستند که ما برای ترجمهٔ آن‌ها به کمک نیاز داریم.

بومی‌سازی

تبدیل‌شدن به یک مترجم Tor

چگونگی ثبت‌نام و شروع مشارکت را بیاموزید.

وضعیت فعلی ترجمه‌ها

مطمئن نیستید از کجا شروع کنید؟ اینجا می‌توانید یک نمای اجمالی از وضعیت فعلی بومی‌سازی برای تمام پروژه‌های مختلف Tor پیدا کنید.

Monthly Localization Hangouts

Every 3rd Friday of the month the Tor L10n Team meets to translate together, share tricks, meet fellow translators, and find out about the l10n priorities for the Tor Project.

گزارش یک خطا در ترجمه

گاهی اوقات ترجمهٔ برنامه‌ها به‌درستی کار نمی‌کند. در اینجا می‌توانید نحوهٔ اصلاح آن را یاد بگیرید.

آیا می‌توانید در بهبود ترجمه به ما کمک کنید؟

بومی‌سازی یک روند مداوم در سراسر برنامه‌های ما است. فکر می‌کنید می‌توانیم ترجمه‌های خود را بهتر کنیم؟ یک تیکت باز کنید، یا با ما تماس بگیرید، یا بخشی از تیم مترجمان شوید.

به فهرست پست‌سپاری مترجمین Tor بپیوندید